Venue lior Venue Finder Logo

Ein lleoliadau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd lleoliad unigryw heb ei ail ar gyfer digwyddiadau mawr a bach.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r Brif Neuadd farmor glasurol a chain hon yn lleoliad gwych ar gyfer ciniawau cynadleddau, gwleddoedd, seremonïau gwobrwyo, digwyddiadau lansio a gwleddoedd priodas. Gellir llogi’r Neuadd ar ei phen ei hun neu gyda’r Orielau i roi cyfle i westeion gael golwg breifat ar gasgliadau’r Amgueddfa dros ddiod.

Adeiladwyd y Ddarlithfa ym 1932, ac mae’n llwyfan poblogaidd gan siaradwyr a pherfformwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’n lleoliad perffaith ar gyfer cynhadledd, cyfarfod cyhoeddus, darlith neu gyngerdd ar gyfer hyd at 300 o bobl. Gallwch logi’r Bwyty ac Ystafelloedd Oriel gyda’r Ddarlithfa ar gyfer cinio canol dydd, arddangosfeydd masnachol a lle i gymdeithasu neu gyda’r Brif Neuadd ar gyfer diodydd yn yr egwyl.

Mae Ystafell y Llys ar y balconi islaw cromen fawreddog yr Amgueddfa, yn lleoliad perffaith ar gyfer grwpiau bychan o hyd at 40.

Darperir arlwy yn fewnol gan dîm profiadol sy’n cynnig bwydlenni sy’n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Caerdydd

Name of RoomTheatreCabaretBoardroomClassroomU-shapeReceptionLunch/DinnerDinner Dance
Reardon Smith Lecture Theatre340
Court Room503030303030
Grand Hall320320270
Galleries300
Oriel Suite90604060409040
Lloyd George1210
Dylan Thomas Room1512
Augustus & Gwen John Room5030
Gwybodaeth Gweld lleoliad

cyfeiriad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Uchafbwyntiau’r lleoliadau

venue highlight

8 ystafell

venue highlight

Defnydd arbennig o’r orielau celf

venue highlight

Arlwyo corfforaethol

Gwneud ymholiad

Dydw i ddim eisiau derbyn y wybodaeth, y newyddion na’r cynigion diweddaraf gan Venue Elior

Llenwch y ffurflen isod gyda chymaint o fanylion â phosibl a bydd aelod o’r tîm ar y safle yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion yn fwy manwl. Fel arall, i siarad â chynghorydd, ffoniwch ni ar: 0845 074 0604*

Ffurflen Ymholiadau Cam 1 o 2

Dewiswch eich dyddiadau

Dewiswch eich amser

Mae gen i ddiddordeb mewn...