Venue lior Venue Finder Logo

Ein lleoliadau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Gyda’i phensaernïaeth arobryn a’r golygfeydd di-ail dros y cei, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lleoliad rhagorol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae’r adeilad nodedig gwerth £30 miliwn gyda’i waliau gwydr a llechen cain yn asio’n berffaith â’r warws wreiddiol ar Farina prydferth Abertawe. Dyluniwyd y cyfleusterau i’r safon uchaf yn gartref i’r trysorau cenedlaethol sy’n adrodd hanes diwydiant a blaengaredd Cymru.

Lleoliad llawn diwylliant yw hwn yn addas i ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat, ac yn cynnig gofod hyblyg i grwpiau o 10 i 600 o bobl. Mae’n berffaith ar gyfer cynhadledd, gwledd a derbyniad, lansiad, arddangosfa, cyngerdd ac amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol. Mae Oriel y Warws a’r Balconi prydferth yn berffaith i gynnal seremoni briodas.

Yn ei lleoliad yn Ardal Forwrol Abertawe mae’r Amgueddfa dafliad carreg o ganol y ddinas.

Name of RoomTheatreCabaretBoardroomClassroomU-shapeReceptionLunch/DinnerDinner DanceExhibition Sq m
Dockside Room 50 50 202020 50
Cityside Room 40 30 151515
Ocean Room 120 70 70 70
Warehouse Gallery 275 200 200
The Western Hall 240
Upper Foyer & Marina Balcony 200
New Gallery 150
Gwybodaeth Gweld lleoliad

cyfeiriad

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau , Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3RD

Uchafbwyntiau’r lleoliadau

venue highlight

7 ystafell

venue highlight

Yn eistedd hyd at 200

venue highlight

Pensaerniaeth wobrwyog

Gwneud ymholiad

Dydw i ddim eisiau derbyn y wybodaeth, y newyddion na’r cynigion diweddaraf gan Venue Elior

Llenwch y ffurflen isod gyda chymaint o fanylion â phosibl a bydd aelod o’r tîm ar y safle yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion yn fwy manwl. Fel arall, i siarad â chynghorydd, ffoniwch ni ar: 0845 074 0604*

Ffurflen Ymholiadau Cam 1 o 2

Dewiswch eich dyddiadau

Dewiswch eich amser

Mae gen i ddiddordeb mewn...